Pl  | En 
     
 
[ OFERTA ] » [ KARTY TECHNICZNE, GWARANCJA ]
 


Gwarancja obejmuje wady fabryczne materiałów lub jakość wykonania, wykryte w ciągu okresu gwarancyjnego liczonego od daty zakupu produktu, w wymiarze 12 miesięcy.


Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione oraz produkty używane zgodnie z przeznaczeniem.


Nie ma zastosowania w przypadku :
-niewłaściwego użytkowania
-zaniedbania lub nieprzestrzegania instrukcji konserwacji
-zniszczeń powstałych w transporcie z winy przewoźnika.
Gwarancja również nie pokrywa normalnego zużycia
 

 

 

Poniżej znajdują się z karty techniczne* naszych poszczególnych produktów.

 

*opracowano na podstawie karty producenta 
  © 2019 skajnet.pl | Tworzenie stron internetowych