[ OFERTA ] » GWARANCJA


Gwarancja obejmuje wady fabryczne materiałów lub jakość wykonania, wykryte w ciągu okresu gwarancyjnego liczonego od daty zakupu produktu, w wymiarze 12 miesięcy.


Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione oraz produkty używane zgodnie z przeznaczeniem.


Nie ma zastosowania w przypadku :
-niewłaściwego użytkowania
-zaniedbania lub nieprzestrzegania instrukcji konserwacji
-zniszczeń powstałych w transporcie z winy przewoźnika.
Gwarancja również nie pokrywa normalnego zużycia